กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 เม.ย. -24 เม.ย. 2560

“กรมวิชาการเกษ

Read more

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -24 มี.ค. 2560 รวม 6 อัตรา

“กองทัพอากาศ&#

Read more

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-24 ก.พ. 2560 รวม 229 อัตรา

“องค์การเภสัชก

Read more

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ก.พ. -17 ก.พ. 2560| รวม 50 อัตรา |

“กรมอู่ทหารเรื

Read more

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.พ. -28 ก.พ. 2560 |

“กองทัพอากาศ&#

Read more

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ม.ค. -16 ก.พ. 2560 |รวม 30 อัตรา

“กรมสรรพาวุธทห

Read more

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -7 ก.พ. 2560 |

“กรมประมง&#822

Read more

อบต.หนองเรือ จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ “ธุรการ,พัสดุ,พัฒนาชุมชน,ช่างไฟฟ้า,ช่างโยธา,วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการเกษตร”(7-25 ม.ค. 2556)

ด้วย องค์การบริหารส่

Read more

กรมการทหารช่าง เปิดสอบ งานราชการ “เสมียน,พลวิทยุ,ช่างซ่อมเรื่องดีเซล,ช่างยานยนต์ล้อ,ช่างไม้ก่อสร้าง,ช่างไฟฟ้า” (15-23 พ.ย. 55)

งานราชการ กรมการทหาร

Read more

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดสอบ “พนักงานพัสดุ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างเครื่องกล,ช่างโยธา,ช่างไฟฟ้า” (5-14 พ.ย. 55)

การประปาส่วนภูมิภาค

Read more
Link