กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาการเด็ก,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักจิตวิทยา,พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2,เจ้าพนักงานพัฒนสังคม,พนักงานบริการ,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,พนักงานคอมพิวเตอร์,นักพัฒนาสังคม, (8 – 14 พ.ย. 2556)

กรมพัฒนาสังคมและสวัส

Read more

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาค 3 เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิทยาศาสตร์ (1 – 8 พ.ย. 2556)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหก

Read more

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นักโภชนาการ,นักจัดการงานทั่วไป (บัดนี้ – 31 ต.ค. 2556)

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุร

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ วิศวกรโยธา,นายช่างโยธา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์, (24 – 30 ต.ค. 2556)

กรมทางหลวงชนบท เปิดร

Read more
**เลือกหน้า 9 จาก 11 หน้า« หน้าแรก...7891011