สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] นักจัดการงานทั่วไป (บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2556)

"สถาบันนิติวิทย

Read more

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] เจ้าหน้าที่สารสนเทศ,ตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 29 ธ.ค. 2556)

"สำนักงานความร่

Read more

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นรป.) รุ่นที่ 8 (11 ธ.ค. – 24 ม.ค. 2557)

"ก.พ.ร. เปิดรับ

Read more

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบ [จ้างเหมาบริการ] ด้านการประสานงานโครงการวิจัย (บัดนี้ – 20 ธ.ค. 2556)

"กรมทรัพยากรน้ำ

Read more

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] นักทรัพยากรบุคคล,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (18 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 2556)

"กระทรวงยุติธรร

Read more

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบ [ ] ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า,ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า,ผู้จัดการแผนกควบคุมการเดินรถไฟฟ้า,ผู้จัดการแผนกระบบประตูชานชาลาระบบสายพานลำเลียงและระบบเช็คอิน,ผู้จัดการแผนกระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร,ผู้จัดการแผนกระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง,ผู้จัดการแผนกระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า,ผู้จัดการแผนกระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า,ผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย (บัดนี้ – 16 ม.ค. 2557)

"บริษัท รถไฟฟ้า

Read more

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบ [ ] ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการเดินรถ (บัดนี้ – 06 ม.ค. 2557)

"บริษัท รถไฟฟ้า

Read more