กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ธ.ค. -9 ม.ค. 2560 |เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

Read more

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (6 – 27 ธ.ค. 2556)

Read more
Link