องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เปิดรับสมัครสอบ “บุคลากร” (12 ก.ย.-2 ต.ค. 55)

24 กันยายน 2012 สมัครสอบ 0

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีอัตราตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล สายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๓ ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง บุคลการ ระดับ ๓