เทศบาลตำบลเชิงทะเล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ส.ค. -9 ก.ย. 2559 |ครูผู้ช่วย

“เทศบาลตำบลเชิ

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 16 มิ.ย. -15 ก.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ประจำ

“สหกรณ์ออมทรัพ

Read more

สอบท้องถิ่น อบต.นามะตูม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย 19 เม.ย. -10 พ.ค. 2559 |ผู้อำนวยการกองคลัง,ผู้อำนวยการกองการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

“สอบท้องถิ่น อ

Read more

สอบท้องถิ่น อบต.จันทึก เปิดรับสมัครสอบ 11 มี.ค. -22 มี.ค. 2559 |ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,ผู้ดูแลเด็ก,คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ)

“สอบท้องถิ่น อ

Read more