>>> มือถือ-แท็บเล็ต ลองมองแนวนอน/PC ขยายขอบด้านข้างซ้าย-ขวา <<<

Category: สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

ข่าวรับสมัครสอบครู สอบครูผู้ช่วย ที่เปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 -26 ธ.ค. 2557  พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว อ่านต่อคลิกที่นี่»

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ย. -2 ธ.ค. 2557  พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อ่านต่อคลิกที่นี่»สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -8 ธ.ค. 2557  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย อ่านต่อคลิกที่นี่»

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 -27 พ.ย. 2557  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อ่านต่อคลิกที่นี่»

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -8 ธ.ค. 2557  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี อ่านต่อคลิกที่นี่»

สพฐ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 -24 พ.ย. 2557  ครูผู้สอน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ร.ร.บ้านทุ่ง) อ่านต่อคลิกที่นี่»


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -02 ธ.ค. 2557  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพปัว อ่านต่อคลิกที่นี่»