ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น 2556 สรุปผลการประชุม “ม.ราชภัฎสวนดุสิต” เป็นผู้ออกข้อสอบ&สอบแบ่งเขต 10 ศูนย์[ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น]

Read more

ติดตามการสอบท้องถิ่น 2556 + ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบท้องถิ่น

Read more

ปปส.รับสมัครผู้สอบแข่งขันได้ “เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน” ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (บัดนี้ถึง 26 ก.ค.56)

Read more

เตรียมสอบท้องถิ่น 2556 ทั่วประเทศ!! “สอบ 15 ก.ย. 2556”

Read more
Link