สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ (บัดนี้ – 25 ต.ค. 2556)

Read more

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (บัดนี้ – 1 พ.ย. 2556)

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ พนักงานผู้ช่วยด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเขตแดน (บัดนี้ – 1 พ.ย. 2556)

Read more
Link