หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ 1 อัตรา (บัดนี้ – 14 ก.ค. 2556)

Read more

อบต.ปะเคียบ จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ สอบท้องถิ่น ระดับ 2-3 (24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2556)

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการพัสดุ (บัดนี้ – 15 ก.ค. 2556)

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี จำกัด เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ (12 – 5 ก.ค. 2556)

Read more

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาองค์กรและสมรรถนะบุคลากร และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณภัยและการพัฒนาเครือข่าย (1 – 5 ก.ค. 2556)

Read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครู (24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2556)

Read more

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครู (24 – 28 มิ.ย. 2556)

Read more

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานแรงงาน (1 – 5 ก.ค. 2556)

Read more
Link