สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -03 มิ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

“สำนักงานคณะกร

Read more

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -15 พ.ค. 2558  นักจิตวิทยา,พยาบาลวิชาชีพ,นักกายอุปกรณ์,เจ้าพนักงานประกันสังคม,ผช.นักกายอุปกรณ์,ผช.ครูฝึกฝีมือแรงงาน

“สำนักงานประกั

Read more