สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบ งานราชการ “นิติกรปฏิบัติการ” (24-28 ธ.ค.55)

งานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบ

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15300 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : ทักษะและสมรรถนะตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด

เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่


Website : คลิกที่นี่

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบ งานราชการ
ถนนหน้าหับเผย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

error: ขออภัย !!