กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ “นักสังคมสงเคราะห์” (16-27 ก.ค. 55)


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราห์

อัตราเงินเดือน : 14020 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : – ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประกาศรับสมัคร :

Website : http://www.dms.moph.go.th/hrm