กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ “นักวิชาการคอมพิวเตอร์” (23-27 ก.ค. 55)


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 15190 บาท

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบเว็ปไซด์หลักของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(http://www.deqp.go.th) ดำเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านการใช้สารสนเทศ ให้บริการแก้ไขและตรวจสอบทางด้าน Hardware และ Software

 

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประกาศรับสมัคร :

Website : http://www.deqp.go.th