กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบ นายช่างโยธา (19-25 ก.ค. 55)


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา

อัตราเงินเดือน : 11160 บาท

ประเภท : เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

 

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประกาศรับสมัคร :

Website : http://drr14.drr.go.th,http://www.drr.go.th