กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบ เจ้าพนักงานธุรการ (19-25 ก.ค. 55)


กรมทางหลวงชนบท

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน : 11160 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประกาศรับสมัคร :

Website : http://www.drr.go.th