กรมประมง เปิดรับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่ประมง (16-24 ก.ค.)


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง

อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท

ประเภท : เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

ความรู้ ความสามาุรถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

ความรู้ ความสามาุรถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ

ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประกาศรับสมัคร :

Website :