สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบำบัด,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี) (16-25 ก.ค. 55)


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบำบัด,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี)

อัตราเงินเดือน : – บาท

ประเภท : บริการ,เทคนิค,บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.,ปริญญาตรี

 

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประกาศรับสมัคร :

Website :