สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (12-24 ก.ค. 55)


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 15,190 บาท

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประกาศรับสมัคร :

Website :http://www.opsmoac.go.th