สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว นายช่างสำรวจ (28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2556)


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: -ไม่ระบุ-  
อัตราเงินเดือน: 11,700-12,285
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา

  • อัตราจ้างรายเดือน เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖ อัตราค่าจ้าง ๑๐,๒๐๐ บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
  • อัตราจ้างรายเดือน เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ อัตราค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐ บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๗๘๕ บาท

เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีวิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี :

ผู้สนใจสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๕๓-๕๐๘๙  ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments